Pojištění odpovědnosti

Někdy nám tento pojem nic neříká .... až najednou třeba naše dítě v supermarketu najede s vozíkem do regálu s tím nejdražším zbožím .....

Pojištění odpovědnosti může vyřešit škody, které Vy nebo naši blízcí způsobí v občanském životě. A budete překvapeni, jak málo peněz to může stát ....

Ilustrační foto